2 Bis NovaLand Gallery

Tags: Sale Gallery Khách hàng: Novaland Group Thời gian thực hiện: 5 Tháng
Địa điểm: TP. HCM Thiết kế: GALAXY ID
Diện tích: 18.000 m2 Thi công: GALAXY ID